Vi stannade ute hela natten och ankrade på en bra position. Nu ska det fiskas swordfish.
Magiskt vackert med klar stjärnhimmel. Green light i vattnet. Miljoner betesfiskar runt båten.
Men tyvärr vill inte den stora fisken leka.
Nu på väg ut igen för tuna!
Tight lines,
Peter

Annonser