Vi är laddade. Ligger bra till. Men vi måste fiska som gudar för att ta hem detta. Men hoppet finns. Vädret är strålande. Blir nog lugna vindar idag. Fiske är alltid spännande, men det här är bättre.

20140726-064906-24546345.jpg

Annonser