4 reel har fått förmånen att fiska tonfisk på västkusten i samarbete med sportfiskarna och SLU. Ett märkningsprojekt på blåfenad Tuna. 

I teamet ingår jag, Peter Cernold, Thomas”Järnet”Collin och Andreas”Hardcorelures”Theander. Vill passa på att tacka CWC AB för hjälp med utrustning. 

Annonser